Projekty

Pomocí služeb na vyzbrojování učedníků chceme uvolnit dělníky na žeň. Tím pádem by služba na vyzbrojování učedníků neměla být pro nikoho cílovou stanicí (pokud službu v daném městě nevede). Lidé, kteří službami na vyzbrojování učedníků prošli, založili například následující projekty k zasahování tohoto světa.

National Revival Camp (NRC)

National Revival Campy (dříve Connect Training Campy) provází službu na vyzbrojování učedníků téměř od jejího začátku. Nejedná se o pravidelná setkání, ale jsou to víkendy přímo zaměřené na trénink v Boží moci a na vyučování Božího slova. Pomocí těchto akcí chceme dát lidem ochutnávku toho, o čem takové vyzbrojování učedníků je. Od pátku do neděle projdeme vše od modlitby v jazycích a jejich výkladu, vyučování na dané téma po evangelizaci, probuzenecké shromáždění a proroctví v praxi. Vše v doprovodu zkušeného týmu.

Pokud máš zájem, aby NRC proběhl i ve tvém sboru, napiš na: prague@connectdisciples.cz. Více o nadcházejících akcích zde.

sdílení
modlitby za uzdravení

Linka Uzdravení

Linky uzdravení volně navazují na projekt místností uzdravení, který na přelomu 19. a 20. století uvedl skotský Boží muž působící v USA John Alexander Dowie. Na tuto myšlenku navázal jeden z jeho nejznámějších učedníků John G. Lake, který myšlenku místností uzdravení rozvíjel ve Spokane a Portlandu, taktéž v USA. Myšlenka místnosti uzdravení spočívá v navázání na skutky Ježíše Krista (Matouš 4:23-25) a skutky apoštolů (Skutky 5:16), a tedy poražení nemocí a přinesení svobody lidstvu skrze Ježíšovu vykupitelskou oběť a moc Božího Ducha. 

Národní probuzení

„Národní probuzení“ je iniciativa původně započatá službou Connect Disciples Prague (CBH Praha). V rámci této iniciativy jde o to, aby se evangelium během měsíce listopadu 2023 dostalo ke každému člověku v Čechách. Nejde nám tedy o jednu velkou evangelizační akci, ale o měsíc oslavy evangelia, kde se lidé budou s evangeliem setkávat všude…

společenství