Publikace

Uzdravování – Proroctví – Učednictví

VEĎ VÁLKU SE STRATEGIÍ (o leadershipu, týmové spolupráci a duchovním boji)

Každý věřící má úžasnou výsadu/povinnost činit učedníky a má potenciál někoho vést. A také jsme každý v duchovním boji ať už si to uvědomuje nebo ne. Tato kniha představuje na příkladech ze života a z Bible jednoduché principy vedení, týmové spolupráce, principy boje a způsoby jak efektivně zabírat území pro Krista.

Soubor je volně ke stažení, k tisku a šíření na následujícím odkaze.

PŘÍRUČKA UZDRAVENÍ

 

Pán Ježíš mluvil o svém slovu jako o semeni, které farmář zasívá, aby sklidil úrodu. Pojďme tedy společně zasít do půdy našich srdcí Boží slovo o uzdravení a studiem této příručky a modlitbami je zalévejme, abychom uzdravení také sklízeli ve svém životě a životě ostatních.

Knížka je zdarma. Cena objednávky je tvořena pouze náklady na dopravu.

UČEDNICTVÍ & UČEDNICTVÍ ONLINE

Učednictví je jedním ze základních kamenů pro plodný a zdravý růst církve. Každý z nás je povolán činit učedníky. Tyto materiály obsahují 13 lekcí pro křesťany, kteří chtějí žít pro Boha naplno + obsahují seznam různých praktických aktivit, jak se cvičit v darech Ducha svatého. Nechť jsou tyto materiály příjemnou podporou k dosažení tohoto úkolu, ať už osobně nebo online.

Knížka je zdarma. Cena objednávky je tvořena pouze náklady na dopravu.

PROKLAMACE

Boží slovo nás jasně učí, že jeden ze základních kamenů proměny našeho života je po znovuzrození obnova mysli (Římanům 12:2). Jeden z velice užitečných nástrojů pro její obnovu je právě vyhlašování Božích pravd, které jsou v souboru níže tématicky i s odkazy sepsány. Slova mají moc a jazyk je kormidlem života. Nechť je naše mysl zaměstnána plodnou Boží pravdou a stejně tak i naše ústa ať přetákají životem.

Soubor je volně ke stažení, k tisku a šíření na následujícím odkaze.

ŽÍT UPROSTŘED PROROCTVÍ

Bůh se nemění, stále mluví a chce mluvit ke každému z nás a skrze každého z nás. Naučme se lépe rozumět jeho hlasu a směle vykročme do praxe. Lidé potřebují slyšet Boží slova.

Knížka je zdarma. Cena objednávky je tvořena pouze náklady na dopravu.

 

SYMBOLY VE SNECH, PROROCTVÍCH A OBRAZECH

Náš nebeský Otec s námi chce komunikovat každý den. Kromě slov k tomu ale používá například i obrazy a různé symboly. Ohledně jejich významu je někdy dobré se poučit i přímo v Božím slově, které vychází ze stejného zdroje. A ke zjednodušení tohoto zkoumání a vyhledávání odkazů slouží  právě tento dokument.

Soubor je volně ke stažení, k tisku a šíření na následujícím odkaze. Tento slovník je také celý publikovaný v naší knize Žít uprostřed proroctví.