Connect Disciples Prague

Jsme služba na vyzbrojování učedníků, která funguje pod CBH Praha. Zaměřujeme se na chození v synovství, vyučování a na duchovní projevy v praxi.

Vize

Naše vize

Ježíš řekl: „Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti“ (Lukáš 4:18-19). Věříme tedy, že církev dostala Ducha svatého, aby uzdravovala nemocné, sloužila v moci Ducha a pomáhala potřebným. 

Proto je cílem Connectu, jako služby na vyzbrojování učedníků, dostat do Božího díla, co nejvíce spolupracovníků v co nejkratším čase. Pořádáme tedy víkendové akce a jiné formy tréninků, kterými církvi s vyzbrojením učedníků a s jejich uvolněním pro další službu pomáháme. Duchovní růst lidí, kteří již žijí s Pánem, je totiž klíčový pro šíření evangelia nejen po Česku, ale i po celém světě. 

modlitby

Vize

Jak vyzbrojení učedníků dosáhnout?

Vyzbrojení Kristovo učedníků chceme dosáhnout pomocí několika nástrojů.

sdílení se

Pravidelnými setkáními

Chceme, aby se v každém okresu na pravidelné bázi scházeli křesťané za účelem vyučování, tréninku v Boží moci a společných modliteb

trénink

Revival Campy

Kromě pravidelných setkání chceme po republice dělat víkendové akce zaměřené na společnou modlitbu, vyučování a praxi v Boží moci.

videa

Online vyučováním

Abychom dostali evangelium a vyučování k co nejvíce lidem, využíváme také youtube (Connect Disciples Prague), facebook (Connect Disciples Prague) a další platformy.

kniha

Tištěnými materiály

Kromě osobních setkání a (online) vyučování publikujeme také knihy, které vysvětlují (nejen) využívání duchovních darů v praxi.

Pro více informací pište na: info@connectdisciples.eu

Města

Connect jako služba na vyzbrojování učedníků vznikla v Praze, kde také dodnes funguje. Služby na vyzbrojování učedníků chceme ale rozšířit i do dalších měst v Čechách.

 

Pokud máš na srdci rozběhnout Connect i ve vašem sboru, tak nám napiš na info@connectdisciples.eu.  Jde nám o lidi vydané evangeliu.

Než nám napíšeš, zodpověz si následující otázky: Sním o probuzení, jsem ochoten se za něj modlit a poté ho s Boží pomocí šířit? Toužím trávit čas s Bohem a s lidmi, kteří jsou Jemu také naplno vydáni? Studuji Boží slovo dnem i nocí, nebo s tím alespoň začnu? Chci vyučovat další lidi Boží slovo a růst v poznání Ducha svatého? Chci se neustále rozvíjet? Jsem ochoten se naplno vydat evangeliu?

 

propojení měst

Projekty

Projekty

Národní probuzení

Linka uzdravení

National Revival Campy