Connect Disciples Prague

Jsme služba na vyzbrojování učedníků, která funguje pod CBH Praha. Zaměřujeme se na chození v synovství, vyučování a na duchovní dary v praxi.

Vize

Naše vize

Cílem Connectu jako služby na vyzbrojování učedníků je dostat na Boží žeň co nejvíce dělníků v co nejkratším čase. 

Všimli jsme si, že běžným cílem církve je zasáhnout lidi, vyzbrojit je a poté je uvolnit pro další službu Pánovi. A právě s vyzbrojením učedníků a s jejich uvolněním pro další službu pomáháme. Duchovní růst lidí, kteří již žijí s Pánem, je totiž klíčový pro šíření evangelia nejen po Čechách, ale i po celém světě.

Vyzbrojený učedník Ježíše Krista musí umět jednat nejen ve fyzickém, ale i v duchovním světě. Proto potřebujeme znát svoji identitu jakožto Božích synů a dcer, svoji pozici v duchovním světě a jeho fungování, a také Boží moc. Chceme tedy vyučování o naší identitě, jakožto Božích synů a dcer, a jednání v moci Ducha pomocí služeb na vyzbrojování učedníků dostat napříč denominacemi do každého okresu České republiky.

modlitby

Vize

Jak vyzbrojení učedníků dosáhnout?

Vyzbrojení Kristovo učedníků chceme dosáhnout pomocí několika nástrojů.

sdílení se

Pravidelnými setkáními

Chceme, aby se v každém okresu na pravidelné bázi scházeli křesťané za účelem vyučování, tréninku v Boží moci a společných modliteb

trénink

Revival Campy

Kromě pravidelných setkání chceme po republice dělat víkendové akce zaměřené na společnou modlitbu, vyučování a praxi v Boží moci.

videa

Online vyučováním

Abychom dostali evangelium a vyučování k co nejvíce lidem, využíváme také youtube (Connect Disciples Prague), facebook (Connect Disciples Prague) a další platformy.

kniha

Tištěnými materiály

Kromě osobních setkání a (online) vyučování publikujeme také knihy, které vysvětlují (nejen) využívání duchovních darů v praxi.

Pro více informací pište na: info@connectdisciples.eu

Města

Connect jako služba na vyzbrojování učedníků vznikla v Praze, kde také dodnes funguje. Služby na vyzbrojování učedníků chceme ale rozšířit i do dalších měst v Čechách.

 

Pokud máš na srdci rozběhnout Connect i ve vašem sboru, tak nám napiš na info@connectdisciples.eu.  Jde nám o lidi vydané evangeliu.

Než nám napíšeš, zodpověz si následující otázky: Sním o probuzení, jsem ochoten se za něj modlit a poté ho s Boží pomocí šířit? Toužím trávit čas s Bohem a s lidmi, kteří jsou Jemu také naplno vydáni? Studuji Boží slovo dnem i nocí, nebo s tím alespoň začnu? Chci vyučovat další lidi Boží slovo a růst v poznání Ducha svatého? Chci se neustále rozvíjet? Jsem ochoten se naplno vydat evangeliu?

 

propojení měst

Projekty

Projekty

Národní probuzení

Linka uzdravení

National Revival Campy

Akce

Kalendář akcí