Dobrá zpráva

Co znamená, že mě Ježíš miluje? Jak vypadá nový život s ním? Co to je křest Duchem svatým?

Podívejte se na naše učednická videa.

Záchrana

Záchrana

Ježíš zvítězil – nad pokušením, hněvěm, depresemi, zlými duchy, nemocemi, … Ani kousek z toho mučení na kříži nemusel zažít. Ale tak moc tebe a mě miluje, že vše výše zmíněné si prožil a vzal na sebe, abychom to už nemuseli nést my.
Je jen na našem rozhodnutí zda tento dar přijmeme, odvrátíme se od zla a budeme žít v naplnění života s tím, který jako jediný porazil i samu smrt.

Vykoupení

Pokání

Křest ve vodě

Křest Duchem svatým

Nový život

Nový život

Starý život už na nás nemá žádné právo. Jsme schopni žít ve svobodě od strachu, hněvu, sobeckých myšlenek, v odpuštění, radosti, moci, … a plnosti lásky. Jako znovu narozené Boží děti jsme zpět v životě, pro který jsme byli opravdu stvořeni.

Ježíš je náš starší bratr, náš přítel, náš pán a učíme se od něho v tomto novém životě chodit.

Nové stvoření

Svatost

Králové a správcové

Obnova mysli

Chození

Chození v moci

 Ježíš chodil v autoritě a moci a mařil ďáblovy skutky kamkoliv přišel. Totožné jednání pak vidíme i u jeho učedníků – uzdravení, osvobození od zlých duchů a další zázračná působení.

Tato znamení mají doprovázet i každé Boží dítě v dnešní době. A jak je to možné? Díky autoritě jména Ježíš a Duchu svatému.

Duch svatý

Nové jazyky

Prorokování

Uzdravování a osvobozování

Vztah

Vztah s Bohem

Ježíš nám nepřinesl jen další seznam pravidel. Přišel nám vylíčit Otce a uvést nás opět do vzájemného láskyplného vztahu.

Stejně jako první Adam před pádem a stejně jako Ježíš nyní můžeme každodenně chodit s Bohem, komunikovat s ním a zažívat jeho blízkost a jednání.

Modlitba

Odpuštění

Boží slovo

Kdo je učedník

Další učednická videa a mnohem více naleznete na našem YouTube: Connect Disciples Prague.