Království Nebes

27.–29. 10. 2023, KAM Malenovice

10.–12. 11. 2023, KC Immanuel

 

Na letošek chystáme akce rovnou dvě s ekvivalentním obsahem.
Zvolte si tedy podle datumu nebo místa.

Registrace
w
Sdílej svou vizi a zapoj se do procesu změny v české církvi i společnosti.
Nestůj sám opodál, ale přidej se k týmu, který dělá rozdíl.
Načerpej inspiraci ze služeb Bohu v různých oblastech

Vize

Naše vize

modlitby
Na letošní podzim nemáme pro vás připravenou jen jednu akci, ale rovnou dvě! Nebojte se, nechceme vám zabrat více víkendů, ale naopak se vám chceme více přiblížit, abyste si mohli vybrat dle místa a termínu, která akce se vám více hodí. Akce budou ekvivalentní, co se týče obsahu i kvality.

A o co na akcích půjde? Vloni jsme na Království Nebes představovali paletu služeb české církve, které sdíleli jednotliví řečníci. Letos se chceme posunout o kus dál. Chceme, aby kromě kvalitních řečníků, kteří se opět budou sdílet, aby na akci přijeli 2-4 členné týmy z jednotlivých sborů/měst, kteří mají na srdci rozvíjet službu Pánovi ve svém okolí.

Akce tedy bude více workshopová, zaměřená na týmy a jejich spolupráci. Budeme se společně modlit, sdílet a inspirovat. Jako výstup čekáme, že účastníci = spolupracovníci na Božím díle budou pokračovat v šíření Božího království ve svém okolí na každodenní bázi.

Řečníci

Řečníci 27.–29. 10. KAM Malenovice

Josef Bajzík

Josef Bajzík

Josef je hlavním vedoucím Connect Disciples Prague. Se svým týmem pořádá víkendové akce Connect training Campy (CTC), vede online učednické skupinky a je součástí projektu Linka uzdravení. Žije s manželkou a dvouletým synem v Praze, kde tráví i většinu svého volného času. Studuje a zároveň pracuje v ekonomické sféře, rád sportuje a chodí do přírody. Josefa můžete potkat na ulici, jak se modlí za nemocné nebo na některé ze svých CTC akcí s mikrofonem v ruce.

https://linkauzdraveni.cz

Pavlína Oubrechtová

Pavlína Oubrechtová

Je nejen ženou pastora Jirky v misijní skupince CBH Sedlčany, ale i zakladatelkou a vedoucí domácího hospice Křídla Sedlčany. Společně s manželem sloužili narkomanům na ulicích v Praze a později i v programu Teen Challenge. 

Pavlína je schopnou vedoucí a inspirativní ženou. Věnuje se službě lidem už několik let. Pracuje i jako zdravotní sestra v nemocnici. Ve volném čase ráda cestuje a tráví čas s rodinou. Její dcery by řekly, že nepromarní jedinou chvíli a poradí si za všech okolností.

https://hospickridla.cz/

Lucie Pohanková

Lucie Pohanková

Vystudovala ETS a teologii na Husitské fakultě UK (bakalář). Od r. 1995 pracovala v Teen Challenge (streetwork a kontaktní centrum pro narkomany, pracovnice v resoc. středisku pro ženy) a v roce 2001 s přáteli založila Centrum dětí a mládeže Teen Challenge Praha (www.cdmpraha.cz) pro službu romským dětem na Žižkově.

Kromě toho si vzala do pěstounské péče tři romské dívenky (dneska už dospělé). Po mateřské začala spolu s třemi dcerami pracovat v neziskovce Romodrom, a před 4 lety začala sloužit romským dětem a rodinám ve Slaném a okolí. Od 1. 5. 2023 Lucka žije život víry a nespoléhá se na žádný příjem ze zaměstnání.

Stašek Bubík

Stašek Bubík

Je hlavním motorem hnutí Církve bez Hranic v rámci AC. Od roku 2002 se tomuto hnutí podařilo založit již přes 30 sborů hlavně v oblasti Čech. Stašek sám pastoruje sbor CBH Praha. V církvi bojuje proti zákonictví a nesmyslnému náboženství například podporou žen ve službě a podporou celosvětové misie. Je synem zakladatele AC v Čechách, Rudolfa Bubika a momentálně se snaží rozhýbat českou církev pomocí youtube kanálu Nová Smlouva a akcí s Jakubem Kaminskim z Polska.

https://www.youtube.com/channel/UCz0lQCoafb_0TuMQNRbIFvQ

https://jinacirkev.cz/

Jiří Oubrecht

Jiří Oubrecht

Jirka je pastorem misijní skupiny CBH Sedlčany. Již v minulosti vedl skupinky a byl součástí vedení sboru. Kromě toho má zkušenosti ze služby drogově závislým lidem. Byl lektorem v programu Teen Challenge ve Šluknově. Momentálně de svou rodinou žije v Sedlčanech.

Celý život slouží lidem a má na srdci děti, mládežníky i dospělé. Má velké sny a vize pro Sedlčanský sbor. Nadto má velmi na srdci manželství a Pán mu otevírá dveře i ke službě v této oblasti.

Jirka rád čte a sleduje dokumentární válečné filmy. Pokud máte problém s Windowsi: „Proč nemáte Linux?”

Přemysl Kopeček

Přemysl Kopeček

Přemek s manželkou vedou Armádu Spásy v České Republice, což je odnož hnutí založeného kolem roku 1865 v Londýně Williamem a Catherin Boothovými.

Do ČR Armáda Spásy dorazila okolo roku 1919, kde od té doby (s výjimkou doby komunismu) působí. Jejich je přivádět lidi ke Kristu a sloužit chudým. 

Peter Kuba

Peter Kuba

Ve svých osmnácti letech, po bouřlivé minulosti, zažil skutečný Boží dotek a radikální obrácení. V současnosti již více než 30 let spolu s manželkou Jankou věrně slouží Pánu.
Peter je zakladatel organizace Zasáhnout svět, jejímž cílem je zasáhnout Slovenskou a Českou republiku dobrou zprávou o Ježíši Kristu. Také je dynamický evangelista a pastor křesťanských sborů Milost v Praze, Ostravě, Brně a Žilině. Se svou houževnatostí a s Boží mocí je odhodlán překonat jakékoli překážky, aby naplnil Bohem dané povolání a expanzi Božího království ve světě.

https://zasahnoutsvet.cz/

Prokop Mejstřík

Prokop Mejstřík

Prokop pochází z církevního prostředí Církve Bratrské, poblíž města Sušice. Aktuálně se ale s manželkou přestěhovali do Olomouce, kde hledají způsoby jak evangeliem efektivně jzasáhnout město a okolí a činit učedníky. Také je součástí organizování a vedení Connect Training Campů – akcí zaměřených na vyzbrojení věřících a slouží i v lince uzdravení. V ak. roce 2021/22 při studiu ČVUT vedl úterních setkání Connectu v Praze, kde pravidelně vyučoval. Rád sportuje a čte knížky o Božích generálech, kteří jsou pro něj velkou inspirací.

https://linkauzdraveni.cz

Honza Selnekovič

Honza Selnekovič

Honza sloužil 12 let jako pastor v Novém Městě pod Smrkem. Vizí tohoto sboru je „Bohem proměněné město“. Společně se sborem zažívali podivuhodné Boží jednání, díky kterému postupně vznikla řada děl a aktivit, které dnes skutečně ovlivňují dění a atmosféru celého města a jsou nástrojem pro získávání lidí pro Ježíše.

Jedním z výrazných Božích příběhů bylo získání ubytovacího areálu s 12 budovami a kapacitou až 250 lůžek, který nazvali Jcamp „Továrna na život“. Vizí tohoto projektu je vidět „Bohem proměněný národ“  Je to také vize, na které Honza v současnosti pracuje.

Seznam řečníků bude postupně rozšiřován.

Řečníci

Řečníci 10.–12. 11. KC Immanuel, Dlouhý

Josef Bajzík

Josef Bajzík

Josef je hlavním vedoucím Connect Disciples Prague. Se svým týmem pořádá víkendové akce Connect training Campy (CTC), vede online učednické skupinky a je součástí projektu Linka uzdravení. Žije s manželkou a dvouletým synem v Praze, kde tráví i většinu svého volného času. Studuje a zároveň pracuje v ekonomické sféře, rád sportuje a chodí do přírody. Josefa můžete potkat na ulici, jak se modlí za nemocné nebo na některé ze svých CTC akcí s mikrofonem v ruce.

https://linkauzdraveni.cz

Jan Folbrecht

Jan Folbrecht

Honza se společně s manželkou Barbarou a třemi dětmi před několika lety přestěhovali jako misionáři ze středních Čech do Č. Budějovic, kde založili společenství HOPE, ve kterém v současnosti slouží jako pastor. V minulosti byl vedoucím mládeže a Royal Rangers a i nyní pořádá pravidlené kempy pro mladé zaměřené na osobní setkání s Ježíšem a naplnění Duchem Svatým. Pracuje jako softwarový architekt a volý čas rád tráví cestováním a sportem, v posledních letech nejraději paraglidingem a cyklistikou.

Jakub Milfajt

Jakub Milfajt

Kuba je součástí Connectu již několik let. Pochází z Milovic, kde současně i bydlí. Na akcích Connectu pravidelně vyučuje a pomáhá s jejich organizací. Vede společně s Josefem Bajzíkem online učednické skupinky a je součástí Linky uzdravení. Ve volném čase rád jezdí na kole a cestuje vlakem po České republice s kávou v ruce. Pracuje v logistice na pražských Vinohradech. Rád se účastní evangelizačních akcí, jako například čajování, které je pod záštitou jeho domovské církve Slovo Života Praha.

https://linkauzdraveni.cz

Honza Selnekovič

Honza Selnekovič

Honza sloužil 12 let jako pastor v Novém Městě pod Smrkem. Vizí tohoto sboru je „Bohem proměněné město“. Společně se sborem zažívali podivuhodné Boží jednání, díky kterému postupně vznikla řada děl a aktivit, které dnes skutečně ovlivňují dění a atmosféru celého města a jsou nástrojem pro získávání lidí pro Ježíše.

Jedním z výrazných Božích příběhů bylo získání ubytovacího areálu s 12 budovami a kapacitou až 250 lůžek, který nazvali Jcamp „Továrna na život“. Vizí tohoto projektu je vidět „Bohem proměněný národ“  Je to také vize, na které Honza v současnosti pracuje.

Ondřej Janeta

Ondřej Janeta

Strávil několik let života ve vězení. Bůh si ho však našel i tam a vložil mu Jeho lásku do srdce k těm nejvíce potřebným a vykořeněným: Romové, narkomani, vězni, lidé vracející se z vězení. Tito všichni si zaslouží naši pozornost, neboť Ježíš, jako jednu z prvních výtek budoucím učedníkům zmiňuje: „…nenavštívili jste mě ve vězení!“ Péče o vězně a o lidi na okraji společnosti je tedy Božím imperativem a nelze ji ignorovat.

Filip Mazur

Filip Mazur

Filip Mazúr slouží jako misionář v České republice, v roce 2013 se začal modlit k Bohu, aby mu zjevil mocné evangelium, které mění životy lidí. A po modlitbě zažil nadpřirozený dotek, kdy se setkal s Boží slávou stejně jako Mojžíš na hoře. Od toho dne se skrze něj začaly dít zázraky všude, kde sloužil. Mnoho lidí zažilo vysvobození, uzdravení a božský dotek evangelia. Sloužil na misiích v pěti státech a Bůh při nich mocně působil. Od roku 2013 mohl zvěstovat evangelium tisícům lidí prostřednictvím médií, shromáždění a evangelizace. V roce 2017 se oženil s Monikou, se kterou působí jako pastoři domácí církve , jsou řečníky na konferencích a různých křesťanských setkáních. Jsou také vedoucími hnutí Gospel Of Fire.

Seznam řečníků bude postupně rozšiřován.

Program

Program Malenovice

Pátek

9:30 – 10:30 Registrace
10:30 – 12:00 Úvodní slovo a modlitby
12:15 – 13:45 Oběd
14:00-18:00 Semináře
18:15 – 19:30 Večeře
20:15 – 22:00 Večerní program

Sobota

7:00 – 7:45 Modlitby
7:30 – 9:00 Snídaně
9:00 – 9:50 Ranní slovo
10:00 – 12:00 Semináře 
12:15 – 13:45 Oběd
14:00 – 15:00 Volný čas
15:00 – 15:50 Semináře 
16:00 – 16:50 (Nejen) kafe s řečníky
17:00 – 18:00 The next Step / Další krok
18:15 – 19:30 Večeře
20:15 – 22:00 Večerní program

Neděle

7:00 – 7:45 Modlitby
7:30 – 9:00 Snídaně
9:00 – 9:30 Úklid pokojů
9:30 – 10:30 Vyučování 1
10:30 – 11:30 Vyučování 2
11:45 – 13:00 Oběd

Program

Program Dlouhý

Pátek

9:30 – 10:30 Registrace
10:30 – 12:00 Úvodní slovo a modlitby
12:15 – 13:45 Oběd
14:00-18:00 Semináře
18:15 – 19:30 Večeře
20:15 – 22:00 Večerní program

Sobota

7:00 – 7:45 Modlitby
7:30 – 9:00 Snídaně
9:00 – 9:50 Ranní slovo
10:00 – 12:00 Semináře 
12:15 – 13:45 Oběd
14:00 – 15:00 Volný čas
15:00 – 15:50 Semináře 
16:00 – 16:50 (Nejen) kafe s řečníky
17:00 – 18:00 The next Step / Další krok
18:15 – 19:30 Večeře
20:15 – 22:00 Večerní program

Neděle

7:00 – 7:45 Modlitby
7:30 – 9:00 Snídaně
9:00 – 9:30 Úklid pokojů
9:30 – 10:30 Vyučování 1
10:30 – 11:30 Vyučování 2
11:45 – 13:00 Oběd

Semináře budou probíhat vždy dva paralelně. Jeden v hlavní místnosti (1) a druhý v konferenčním sále (2).

Program bude postupně aktualizován. Změny programu jsou vyhrazeny.

Místo

Místo

KAM Malenovice

Konferenční centrum Malenovice je součástí neziskové organizace Křesťanské akademie mladých (KAM). Poskytujeme zázemí pro konference, semináře a školení pro skupiny z křesťanského prostředí, neziskového i soukromého sektoru. Nachází se v malebném podhůří Lysé hory v Beskydech.

Konferenční centrum Immanuel

Konferenční centrum Immanuel se nachází v překrásném prostředí Českomoravské vysočiny na rozhraní chráněných krajinných oblastí Železných hor a Žďárských vrchů mezi obcemi Ždírec nad Doubravou a Trhová Kamenice.

Registrace

Registrace

Přihlašování týmů trvá od 1. 4. do 1. 10. 2023

Propagační videa ke zhlédnutí a k sdílení budou postupně nahrávána na náš youtube kanál:

 

Nezapomeňte také sledovat aktuální informace k události na naší facebookové stránce:

 

Akce je zdarma. Na konferenci bude pořádána sbírka, přispívat na akci a další aktivity Connectu můžete také na 2000711397/2010, VS 302.