Události

Kromě pravidelných setkání pořádáme víkendové akce, tak zvané National Revival Campy ( dříve Connect Training Campy). Přehled těchto akcí, které po republice v dohledné době plánujeme najdete zde. Pomocí nich, chceme do církev posunou v Biblickém vyučování a v moci Ducha svatého. Přijeďte nebo v případě zájmu pořádání tréninkového kempu u vás nás přímo kontaktujte.