Události

Kromě pravidelných setkání pořádáme víkendové akce, tak zvané Connect Training Campy. Přehled těchto akcí, které po republice v dohledné době plánujeme najdete zde. Pomocí nich, chceme do církev posunou v Biblickém vyučování a v moci Ducha svatého.  Díky nim chceme církev seznámit osobou Ducha svatého a s realitou, ve které každý můžeme žít.